Psykomotorik er effektiv mod stress

Ny undersøgelse: Psykomotorik er effektivt mod stress

En undersøgelse fra Rigshospitalet viser klare tegn på, at psykomotorik er effektivt til at reducere stress. Forskeren bag undersøgelsen tror, at psykomotorisk behandling har et stort potentiale og vil godt have flere undersøgelser.

Effekten af psykomotorik – tidligere afspændingspædagogik – har ikke hidtil været underkastet et skarpt videnskabeligt blik, til trods for, at psykomotorikuddannelsen er en SU-godkendt professionsbacheloruddannelse. Nu viser en undersøgelse for første gang herhjemme nogle tendenser, som bekræfter, hvad undervisere og branchefolk længe har erfaret.

I forbindelse med en undersøgelse af Mindfulness – et populært koncept til at håndtere stress – har forskere fra Rigshospitalet brugt psykomotorik som sammenligningsgrundlag. Og resultaterne for psykomotorik er gode, fortæller den primære forsker bag undersøgelsen Christian Gaden Jensen, psykolog og Ph.d.-studerende på Neurobiologisk forskningsenhed ved Rigshospitalet.

”Klare tendenser peger på, at psykomotorik kan reducere stress, og at det har en række andre gavnlige effekter. Eksempelvis er det også godt til at reorientere opmærksomheden mod nuet,” fortæller forskeren. ”Jeg er meget optimistisk med hensyn til potentialet i psykomotorik og ser gerne flere undersøgelser af behandlingsformen,” forstætter han.

Som udgangspunkt for undersøgelsen af både Mindfulness og psykomotorik har forskerne brugt et standardiseret 8-ugers program, hvor deltagerne modtog 2,5 timers ugentlig træning og derudover øvede i hjemmet 45 minutter dagligt. Desuden har man brugt en kontrolgruppe. Undersøgelsen offentliggøres snart i det ansete tidsskrift Journal of Experimental Psychology – General.

Bekræfter erfaringer

Underviser og adjunkt på en af landets to uddannelser til psykomotorisk terapeut Mads Folmer Jensen, Professionshøjskolen UCC Nordsjælland, er glad for undersøgelsens resultater, som bekræfter de erfaringer, han og hans kolleger har gjort sig gennem mange år.

”Det er positivt, at der nu er en videnskabelig undersøgelse, der peger i retning af, at psykomotorik kan reducere stress. Inden for faget har vi gode erfaringer med at bruge behandlingsformen til at reducere stress og til at fokusere på nuet ,” siger Mads Folmer Jensen.

”Vi hjælper mennesker til at bliver mere sansende og til at være mere i nuet. Når man er stresset, er tankerne og opmærksomheden hele tiden rettet mod ydre ting f.eks. arbejdet, det som skal ske i morgen, eller ting som man ikke har nået. Vi hjælper klienten til at komme tilbage til sig selv og sanse sig selv her og nu. Vores erfaringer fra praksis er, at folk oplever, at den psykomotoriske behandling hjælper dem med at håndtere stressen ved, at de lærer at kende forskel på sansningen af sig selv her og nu og tankerne og bekymringerne om, hvad der skal ske i morgen,” fortsætter Mads Folmer Jensen.

Fakta om undersøgelsen

* Projektet undersøgte et ”Mindfulness-Based Stress Reduktion” (MBSR) – et standardiseret, 8-ugers program, hvor deltagerne modtager 2,5 timers ugentlig træning med instruktør og derudover har 45 minutters daglige hjemmeøvelser – hvilket i praksis blev til 20-30 minutter per dag.

* Projektet sammenlignede MBSR med et psykomotorisk program med præcis samme struktur, dvs. 2.5 timers træning per uge, 45 minutters daglige hjemmeøvelser.

* Øvelserne i det psykomotoriske program omfattede blandt andet kredsløbstræning, kropsscanninger, power-relaxation og psykoedukation og lededes af Bodil Hjorth.

* Man undersøgte også testpersonernes evne til at reorientere opmærksomheden til nuet.

Fakta om psykomotorik

Kilde: Adjunkt på psykomotorikuddannelsen, Mads Folmer Jensen

* Psykomotorisk behandling tager udgangspunkt i en forståelse af kroppens betydning for psyken og vores eksistens

* En psykomotorisk behandling består af manuel kropsbehandling, øvelser som skaber kontakt til kroppen og det indre liv og ikke mindst samtale

* En psykomotorisk terapeut møder hvert enkelt menneske med respekt og empati og hjælper mennesker med kroppen som udgangspunkt til selv at tage ansvar for sin egen krop, trivsel og liv. Temaerne i et behandlingsforløb kan være alt lige fra adfærdsvanskeligheder, relationer og eksamensangst til stress, kropsbevidsthed og smerter i muskler og led

* Uddannelsen til psykomotorisk terapeut udbydes to steder i Danmark, blandt andet I Hillerød på Professionshøjskolen UCC

* Psykomotorikuddannelsen er en SU-berettiget professionsbacheloruddannelse

Kilde: ucc.dk

Scroll to Top