Skam er en stærk førelse, der slider på kroppe

Jeg er bange for at blive afsløret i slet ikke at have styr på det, og jeg tænker, at de andre har forventninger om, at jeg kan mere end jeg kan, og det er pinligt, simpelthen pinligt, at jeg ikke kan løse den her.Jeg skammer mig”.

i min praksis så ser jeg ofte at tilliden bliver slidt mellem ledelsen og medarbejderne. Nå en medarbejder ikke føler de bliver set eller hørt  bevirker det over tid, at medarbejderen mister troen på både sig selv og sin arbejdsindsats og det skaber en ond spiral. Når en medarbejder ikke bliver set og hørt går det nemlig ud over deres mentale trivsel og deres fokus på arbejdsopgaverne. Så opstår der ofte en skyld- og skamfølelse over ikke at kunne følge med og ikke nå målene eller de enkelte opgaver.

Skam opstår, når mennesker ikke bliver set og spejlet som dem, de er. Og så bliver det en stærk faktor i forhold til at få det svært i sit liv. Skyld og skam er ikke nogle nye begreber  men det er nyt,  at der er en forbindelser mellem skyld, skam og stress. Nå vi ikke føler at vi har styr på det og ikke kan gøre tingene godt nok, falmer vores tro på egne evner så at sige og det medfører en form for skamfølelse og vi bliver flove og pinligt berørte over ikke at kunne leve op til forventningerne og det kan over tid føre til stresssymptomer.

Når vi bliver stressede, handler det ofte om, at vi ikke længere kan være på den måde, som vi gerne vil være og kan stå inde for. Når det sker, kan der typisk ske to ting: Enten lykkes det at revurdere vores ideal, eller også bukker vi under for stressen og det ender måske med at vi sygemelder os. Forskellen på, om du gør det ene eller det andet, handler ikke om stressen, men om din skamfølelse som kommer, når du ikke føler, at du lever op til dine idealer.

Skam udspringer af vores behov for kærlighed og vores angst for at blive udstødt af flokken og være forkerte. Den kan aktiveres, når vi udsættes for ufrivillige forandringer enten i virksomheden eller i privatlivet. Det kan være skilsmisse, dødsfald, eller det at få ny leder eller it-system på jobbet.

For at ændre skamfølelsen må vi åbne os og den eneste måde at gøre det på er at fortælle et andet menneske det og erkende, at vi er sårbare, frustreret, ked af det, og forvirrede. Skammen formindskes, når vi forstår hvad der er sket i vores liv og får delt vores oplevelser af at være forkerte og erkende at vi ikke længer kan leve op til vores egne idealer.

Under en supervisions samtale kan du åben op omkring din skamfølelse.

Scroll to Top