VIRKSOMHEDSLØSNING

skræddersyet løsning til virksomheder

Jeg udarbejder sundhedsfremmende oplæg/ tiltag for den enkelte eller mindre medarbejdergrupper i virksomheden.

Undervisningen kan tage udgangspunkt i fravær/mistrivsel på arbejdspladsen(f.eks. mobning) eller bestå af undervisning i anatomiske og fysiologisk årsag til smerter og kropslige gener, som f.eks. muskel-spændinger, myoser, hovedpine, søvnløshed og stresssymptomer. Men også IT – etik, rygestop, motion på arbejdespladsen eller vejledning i gode kostvaner.

I takt med de senere års øgede krav til os alle, er der kommet mere og mere fokus på det psykiske arbejdsmiljøs betydning. På arbejdspladsen er der i de senere år kommet focus på forebyggelse og sundhedsfremme, og arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes fysiske og psykiske sundhedstilstand.

Derfor tilbyder klinikken behandling, rådgivning og undervisning til alle medarbejdere i private og offentlige virksomheder.

Psykomotorisk terapeut Brian Andersen har erfaring og de kompetencer der kræves hvis virksomheden ønsker stresshåndtering, ergonomi, arbejdsmiljø-rådgivning, supervision eller medarbejdersamtaler.

I dette afsnit kan du se en række af de kompetenceområder, jeg tilbyder virksomheder.

Arbejdsbetinget stress kan:

  • Mindske medarbejderens evne til at udføre arbejdet på en fagligt forsvarlig og hensigtsmæssig måde
  • Øge risikoen for, at medarbejderen overser vigtige informationer eller begår fejl
  • Hæmme ny indlæring og skabe en negativ indlæringsspiral hos medarbejderen
  • Stress er når de indre og ydre krav ikke er samstemmende eller når mennesket ikke længere oplever at havde evner til at skabe kontrol, men der i stedet opstår en uoverkommelighedsfølelse.

Arbejdsbetinget stress kan løses gennem undervisningen i kropsbevidsthed hvor medarbejderen lære at håndtere den stressede situation. Gennem nogle øvelser som f.eks. afspænding, meditation, kropslig – afgrænsning og åndedrætsøvelser lære medarbejderen at håndtere stress. Og blive i stand til at vælge en mere hensigtsmæssig måde at handle på, i stressede situationer.

Ergonomisk rådgivning handler om at indrette og anvende arbejdspladsen, så arbejdsstillinger og bevægelser ikke slider unødvendigt på kroppen, og at medarbejderne lærer sig gode arbejdsvaner, hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser i løbet af en arbejdsdag. Vejledning er baseret på en analyse af arbejdspladsen og den enkelte medarbejders arbejdsstilling.

Min erfaring er at jeg i et samarbejde med medarbejderne kan finde gode arbejdsvaner og mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger og instruere i fysiskeøvelser der aflaster den enkelte medarbejder.

Personalepleje skaber et godt arbejdsmiljø og kan fastholde dygtige medarbejdere. Personalepleje planlægges ud fra en dialog med ledelsen eller den enkelte medarbejder på virksomheden. Jeg kan ud fra virksomhedens behov igangsætte et sundhedsfremmende tiltag for medarbejdergruppen.

Tiltag kan f.eks. være undervisning i stresshåndtering, IT–etik, rygestop, forskellige afspændings- eller visualiseringsteknikker eller power-napping.

Der kan også tilbydes et individuelt behandlingsforløb , hvor medarbejderen gennem behandling og en læringsproces selv bliver i stand til at afhjælpe Spændingshovedpineog forbygge problemer som hovedpine, nakkespændinger eller lændesmerter.

Menneskets forudsætninger for at håndtere stress er at sanse og erkende stress påvirkningen.

I takt med de senere års øgede krav til os alle, er der kommet mere og mere fokus på det psykiske arbejdsmiljøs betydning. På arbejdspladsen er der i de senere år kommet focus på forebyggelse og sundhedsfremme, og arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes fysiske og psykiske sundhedstilstand.

Derfor tilbyder klinikken behandling, rådgivning og undervisning til alle medarbejdere i private og offentlige virksomheder

Psykomotorisk terapeut Brian Andersen har de erfaringer og kompetencer der kræves hvis virksomheden ønsker stresshåndtering, ergonomi, arbejdsmiljø-rådgivning, supervision eller medarbejdersamtaler.

Undersøgelser har vist, at vellykket sundhedsformidling og rådgivning er afhængig af, om folk får mulighed for at bearbejde og personligt forholde sig til den viden, de bliver præsenteret for. Og den største effekt opnås når der benyttes en pædagogiskmetode hvor man tager udgangspunkt i medarbejdergruppens egne erfaringer (Kurt Lewin).

Ordet supervision kommer fra USA og er aldrig blevet oversat til dansk. Man kan dele ordet op i super, som betyder over, og vision, som betyder et syn. Som ordet næsten antyder, handler det om at have et særligt godt overblik.

Supervision er en samtale tilrettelagt og styret på en sådan måde, at den enkelte medarbejder får hjælp til at skabe sig et bedre overblik over sin arbejdssituation. Medarbejderen der modtager supervision, gennemgår en læringsproces, der er kendetegnet ved

Supervision

  • at være støttende og udviklende.
  • at have den faglige udvikling som mål.
  • at inddrage de faglige og personlige ressourcer.
  • at være procesorienteret.

referencer

VIDEN OM DIN KROP

Fibromyalgi og søvn kvalitet

Mange med kroniske smerter har besvær med at falde i søvn og vågner typisk efter ...
LÆS MERE

Behandling af hjernerystelse med laserterapi

En hjernerystelse opstår ved en skade (traume) mod hovedet, hvor hjernen “rystes” mod kraniekassen. Den ...
LÆS MERE

Skam er en stærk førelse, der slider på kroppe

”Jeg er bange for at blive afsløret i slet ikke at have styr på det, ...
LÆS MERE

5 Tips til en travl hverdag

Organiser din tid Nogle mener, at planlægning og struktur er en spændetrøje. Tværtimod! At beslutte ...
LÆS MERE

Psykomotorik er effektiv mod stress

Ny undersøgelse: Psykomotorik er effektivt mod stress En undersøgelse fra Rigshospitalet viser klare tegn på, ...
LÆS MERE

SKAL JEG HJÆLPE DIG?

Scroll to Top